From 1 - 7 / 7
 • Ortofotomapa to dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie geograficzne, pochodzące z rejestracji z pokładu satelity lub samolotu zawierające informacje o powierzchni terenu oraz obiektach, które są dostępne w formie; obrazów rastrowych, dane w formie mapy cyfrowej określających położenie obiektów zorientowanych w przestrzeni. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik II, temat 3 - Sporządzanie ortoobrazów.

 • Budynek – obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Zawiera m.in. informacje o identyfikatorze budynku, funkcji użytkowej, polu powierzchni zabudowy. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik III, temat 2 – Budynki.

 • Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Poszczególne obiekty warstwy posiadają m.in. atrybuty: identyfikator, obręb, numer, typ jednostki, nr jednostki, powierzchnia graficzna, powierzchnia ewidencyjna, opis rodzaju własności. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 – Działki katastralne.

 • Ortofotomapa to dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie geograficzne, pochodzące z rejestracji z pokładu satelity lub samolotu zawierające informacje o powierzchni terenu oraz obiektach, które są dostępne w formie; obrazów rastrowych, dane w formie mapy cyfrowej określających położenie obiektów zorientowanych w przestrzeni. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik II, temat 3 - Sporządzanie ortoobrazów.

 • Categories  

  Warstwa punktowa prezentująca lokalizację punktów adresowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Warstwa powstała przez wektoryzację w programie MapInfo z mapy zasadniczej. Dzisiaj punkty adresowe wprowadzane są na podstawie zawiadomień z Biura Geodety Miasta.

 • Categories  

  Ortofotomapa to dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie geograficzne, pochodzące z rejestracji z pokładu satelity lub samolotu zawierające informacje o powierzchni terenu oraz obiektach, które są dostępne w formie; obrazów rastrowych, dane w formie mapy cyfrowej określających położenie obiektów zorientowanych w przestrzeni. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik II, temat 3 - Sporządzanie ortoobrazów.

 • Ortofotomapa to dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie geograficzne, pochodzące z rejestracji z pokładu satelity lub samolotu zawierające informacje o powierzchni terenu oraz obiektach, które są dostępne w formie; obrazów rastrowych, dane w formie mapy cyfrowej określających położenie obiektów zorientowanych w przestrzeni. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik II, temat 3 - Sporządzanie ortoobrazów.