Witamy na stronach portalu poświęconych prawu miejscowemu i polityce przestrzennej Miasta Szczecin.


Znajdziecie tu Państwo informacje na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w trakcie opracowania, oczekujących, obowiązujących i archiwalnych), udostępnianych w formie Przeglądarki Planów, z możliwością pobrania uchwał oraz wyświetlenia załącznika graficznego na mapie.

Na stronach portalu, w części Przeglądarka Planów, znajdują się również interaktywne formularze do zgłaszania tzw. „wniosku do planu”:
- wniosków do projektu planu miejscowego będącego w opracowaniu,
- wniosków o zmianę obowiązującego planu miejscowego,
- wniosków o przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego.

W części mapowej Geoportalu ("Planowanie przestrzenne") można dla wskazanej działku lub adresu przeczytać ustalenia planu miejscowego obowiązującego i sprawdzić, czy teren objęty jest procedurą sporządzania planu.

W zakładce Polityka Przestrzenna znajdziecie Państwo informacje i możliwość przejścia do mapy Kierunków dokumentu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, sporządzonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Główny serwis oraz serwisy tematyczne dostępne w niniejszym portalu są elementami Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin.
Dostępne mapy mają charakter poglądowy. Prezentowane dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Udostępniane informacje i ich wydruki lub kopie nie są dokumentami urzędowymi, ich wykorzystanie w postępowaniach administracyjnych i innych wymaga sprawdzenia zgodności z dokumentami źródłowymi!


Treść Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta chroniona jest prawem autorskim. Może on być wykorzystany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz.83).
Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszego serwisu.
Aby uruchomić mapę w profilu dedykowanym planom miejscowym skorzystaj z linku "MAPA ZAGOSPODAROWANIA" lub skorzystaj z głównego odnośnika Geoportal i przejdź do właściwego układu tematycznego.

MAPA ZAGOSPODAROWANIA
 

Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE