Mapy: planowanie przestrzenne


Część portalu służąca informacji i partycypacji społecznej w procesie kształtowania polityki przestrzennej i stanowienia prawa miejscowego.

Udostępniane zasoby obejmują:

 1. w ramach części „Przeglądarka planów”:
 2. w ramach części: Polityka przestrzenna Szczecina
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

 3. Mapy historyczne
  Polecanym zasobem są mapy pokazujące tereny elementarne w planach miejscowych (tzw. strefy zagospodarowania).
  Wskazując teren elementarny, przy aktywnej opcji „informacja o obiekcie” możemy sięgnąć do ustaleń planu na poziomie szczegółowym, a wyświetlając dodatkowe warstwy informacyjne i sortując warstwy możemy tworzyć własne mapy tematyczne i przeprowadzać zaawansowane analizy przestrzenne w odniesieniu do konkretnej działki lub punktu adresowego.

  Bardzo praktyczne zastosowanie ma w kontekście przeglądania zasobów mapowych „Przeglądarka planów”. Z zestawienia tabelarycznego – zbioru miejscowych planów zagospodarowania Przestrzennego (prawa miejscowego) – można przejść bezpośrednio do tekstu uchwały Rady Miasta Szczecin albo przejść bezpośrednio do mapy „zagospodarowanie przestrzenne

  Geoportal Szczecina jest, w części planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, najbardziej zaawansowanym w Polsce zasobem map i informacji w zakresie prawa miejscowego i polityki przestrzennej. W części dedykowanej odbiorcy niezalogowanemu umożliwia sprawdzenie stanu prawa i polityki przestrzennej i podjęcia działań w kierunku zmiany tego prawa. Pozwala uniknąć błędów przy zakupie nieruchomości, a deweloperom koncentrować ich inwestycje w zasięgu infrastruktury miejskiej społecznej i technicznej.

  Przejdź do profilu MAPA ZAGOSPODAROWANIA. 
Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE