Przeglądarka Planów


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy, albo mpzp) to, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, akt prawa miejscowego, obowiązujący na obszarze, dla którego został ustanowiony.
Plan miejscowy jest podstawą do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i innych postępowań administracyjnych lub cywilnych.

Plan miejscowy jest uchwałą Rady Miasta Szczecin. Najczęściej, plan miejscowy składa się z części tekstowej i załącznika mapowego (graficznego). Nieliczne przypadki, to plany miejscowe, będące zmianami planu już obowiązującego, zawierające tylko część tekstową.
W przypadku nowelizacji tekst aktu prawa miejscowego powstaje obowiązek sporządzenia tekstu jednolitego uchwały - podlegający obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Jedynym oficjalnym dokumentem jest uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, publikowana w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego.

Udostępniamy także możliwość pobrania formularza i osobistego złożenia wniosku do planu. Formularz wniosku nie jest drukiem obowiązkowym, wniosek do planu można złożyć również w innej formie. Czasami dla przedstawienia sprawy istotne są załączniki graficzne lub inne dokumenty, które dołączone do wniosku obrazują zamiar i oczekiwania wnioskodawcy. W takich przypadkach zaleca się dostarczenie wniosku wraz z załączonymi informacjami i dokumentami osobiście do Biura Obsługi Interesantów lub jego przesłanie na adres:
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin lub opcjonalnie na adres:
Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40


Aby uruchomić mapę w profilu dedykowanym planom miejscowym skorzystaj z linku "Planowanie przestrzenne" lub skorzystaj z głównego odnośnika Geoportal i przejdź do właściwego układu tematycznego.

Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE